Executive Japanese Language SchoolJapanese Lunch

PeraPera Penguin
日本語を勉強している皆さん!
一生懸命に勉強しているにもかかわらず、日本語が通じない・・・日本人の言った言葉はわかるがニュアンスが理解できない・・・などと悩んでいる学習者の方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな悩みを解決できるのがこのコラムです!
文化や社会背景などを加味し、"心のフィルター"を通して日本語に含まれているニュアンスが理解でき、話せるようになります。初級者から上級者まで、どんなレベルの方にも楽しんで頂けると思います。
日常生活やビジネス場面で日本人と心の通う楽しい会話を!

このコラムは1999年から2011年までThe Daily Yomiuri Newspaperに連載しました。
肩書も社会的地位もない私に12年間もの長きにわたり、The Daily Yomiuri Newspaperから世界中の日本語学習者の方々に『Pera Pera Penguin's 5-minute Japanese Class』を 発信させて頂きました事に感謝の意を表します。
ジャパニーズランチ
平山 ひとみ
以下の新聞記事は、PDFでご覧いただきます。

No.100_ Nihongo ga sukinan desu! (May 15, 2011)
No.99_ jakkan sukoshi (March 20, 2011)
No.98_ ikkan? hitotsu? (Jan.23, 2011)
No.97_ ippiki? itto? (Nov.21, 2010)
No.96_ shiasatte? yanasatte? (Sep.26, 2010)
No.95_ ha hi fu he hohoho? (Aug.3, 2010)
No.94_ gangan mukamuka chikachika furafura (Jun.6, 2010)
No.93_ imikotoba (Apr.11, 2010)
No.92_ kanji (Jan.28, 2010)
No.91_ mushi? (Nov.17, 2009)
No.90_ No! dame akan iken (Sep.17, 2009)
No.89_ O gata? A gata? B gata? AB gata? (Jul.8, 2009)
No.88_ Nihon chizu quiz (May.5, 2009)
No.87_ chatta (Mar.5, 2009)
No.86_ tara ba (Dec.23, 2008)
No.85_ to Automatically same result Pick one nara (Oct.21, 2008)
No.84_ …tara …ba …to …nara (Jun.17, 2008)
No.83_ hitohada nugu? (Jun.17, 2008)
No.82_ SAKURA? (Apr.22, 2008)
No.81_ Kabuki? (Feb.19, 2008)
No.80_ (1)Nihon chizu quize (Dec.18, 2008)
No.79_ jikan ga yomenai? (Oct.23, 2007)
No.78_ tsume ga amai? (August. 2, 2007)
No.77_ itadaita denwa? (June. 7, 2007)
No.76_ Italy ryori? France ryori? Knkoku ryori? (Apr. 12, 2007)
No.75_ usso- (Feb. 16, 2007)
No.74_ Meiji-dori? tori? (Dec. 18, 2006)
No.73_ migi? hidari? (Oct. 23, 2006)
No.72_ No parking (Aug. 29, 2006)
No.71_ Using abstract ko_ so_ a_ in conversations (Aug. 29, 2006)
No.70_ Kore Sore Are (Apr. 25, 2006)
No.69_ ichi-ji ame (Feb. 28, 2006)
No.68_ Baka?(crazy?) Baka? Baka? (Dec. 27, 2005)
No.67_ Using Keigo for oneself?? Huh? (Nov. 1, 2005)
No.66_ Keigo(Polite/Teineigo,Honorific/Sonkeigo,Humble/kenjogo) (Aug. 30, 2005)
No.65_ itsu oide ni narimasu ka? (When will you go?) (Jun. 30, 2005)
No.64_ itsu irasshaimasu ka? (When will you go?)
No.63_ itsu ikaremasu ka? (Keigo)
No.62_ What is honorific language? (Keigo)
No.61_ New math
No.60_ kimasu
No.59_ ikimasu kaerimasu
No.58_ Kyoto ni? e?
No.57_ taste aji
No.56_ 【後送】
No.55_ ga kita(to come)
No.54_ _tai desu ka?
No.53_ oto ga nagareru toile(t)
No.52_ kiru? haku?
No.51_ nugu? toru?
No.50_ hara-hara
No.49_ hara-hara doki-doki
No.48_ oishi sakana
No.47_ sakana
No.46_ mu... fu... mi...
No.45_ ma ma
No.44_ shiritori
No.43_ maru, sankaku, batsu, shikaku
No.42_ taka----i! (very expensive)
No.41_ water (mizu)
No.40_ hai
No.39_ difficult? muzukashi desu ne...
No.38_ o? go?
No.37_ anata you?
No.36_ Breaking the Ice (Heart Opener)
No.35_ Icebreaker (Heart Opener)
No.34_ 0141 o i shi i (delicious)
No.33_ Kanji counting
No.32_ Green... midori? ao?
No.31_ hito no fundoshi de sumo o toru!?
No.30_ miso...soybean past?
No.29_ me ga tobideru!?
No.28_ watashi ga ... watashi ga ... watashi ga ...
No.27_ restaurant o tabemashita!
No.26_ "-mashita" is not a past tense!
No.25_ kao ni kaite-ar
No.24_ What day is donichi?
No.23_ gomennasai...I'm sorry
No.22_ maho no kotoba...kara, node, de
No.21_ Pole-san Pole-kun Pole-sama
No.20_ zenzen oishi!
No.19_ . . . . . . .
No.18_ su...su...su...hakushon
No.17_ ue? shita?
No.16_ giri-choco: Made in Giri
No.15_ Watashi wa penguin
No.14_ Juhachiban
No.13_ Shrunk Japanese
No.12_ buri (yellow tail?)
No.11_ shirimasen wakarimasen (I don't know)
No.10_ obaaaa-san
No.9_ tasukete? tetsudatte?
No.8_ goro-goro (lying about)
No.7_ tsumaranai mono (boring gift)?
No.6_ oare really stormy
No.5_ Bride has "tsuno"??
No.4_ many minds???
No.3_ wide face? light mouth?
No.2_ official receipt
No.1_ Like & Dislike